Bestel nu in onze webshop en kom vandaag nog langs in de winkel om je bestelling op te halen.   Meer informatie over Click & Collect

Teamcoaching

Heb jij een nieuw (te vormen) team en wil je ze een goeie start geven? Lopen de spanningen in jouw team hoog op? Of zit die spanning juist tussen twee teams in jouw organisatie? Is de fut er helemaal uit? Of gaat jouw team best oké maar voel je dat er meer in zit?

Als teamcoach help ik leiders
het beste te halen uit hun team(s)

Teamcoaching is in mijn ogen het met elkaar in gesprek brengen van teamleden over hun samenwerking en de effectieve en minder effectieve gewoontes daarin.

Er zijn vier soorten teams waarmee ik leiders help.
Met een oplopende graad van urgentie:

Ben je benieuwd naar waar jouw team zit?

Mijn visie op teamcoaching

Ik geloof erin dat de sleutel van teamsucces zit in het regelmatig stilstaan bij hoe het gaat en welke gewoontes of ongeschreven regels helpend zijn of vooruitgang in de weg staan.

Ik merk vaak dat teamcoaching pas wordt ingezet als de vlam al in de pan is geslagen. Of de fut er helemaal uit is. Dan is het hard werken om de werkrelaties weer goed te krijgen. Soms kan dat niet anders. Maar ik geloof dat de teamcoaching veel effectiever is als je het zo vroeg mogelijk inzet. Als de relaties nog niet op scherp staan. Maar je wel voelt dat er iets nodig is. Dan kun je redelijk draaiende teams met relatief weinig inspanning laten excelleren!

De rol die je pakt als leider van je team(s) is cruciaal. Hier kun je zeker steun en een klankbord bij gebruiken. Teamcoaching kun je zo heel goed combineren met je eigen leiderschapsontwikkeling.

Teamcoaching

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze hangt heel erg af van de situatie, jouw vraag en het team. Ik ga graag in gesprek om met jou als leider uit te zoeken wat er precies speelt en wat werkt. 

Een tipje van de sluier

01

Ik faciliteer openheid en begrip

In mijn ogen wordt hier vaak veel te weinig tijd aan besteed. “Eerst begrijpen, dan pas begrepen worden”. Ik zie het als een magisch moment als het teamleden lukt om zich echt uit te spreken naar elkaar. Als die basis er is, kan het team pas echt verder bouwen. 

02

Ik faciliteer de wil om dingen anders te doen.

Intrinsieke motivatie dus. Dat betekent dat niet een leider, coach of adviseur zegt wat er moet veranderen maar dat een team dit zelf uitpuzzelt. Uiteraard binnen de gegeven kaders. Voordeel is dat je hiermee duurzame verandering creëert, nadeel is dat je van tevoren niet precies weet wat eruit komt. Dat is het risico dat je neemt als leider. Maar no guts/no glory 😉
03

Ik laat een team dromen

Over wat ze wèl willen. Want de hersenen kennen het woord NIET niet. Dus ergens vanaf willen is goed, een beeld hebben van waar je naartoe wil is beter!

04

Ik help een team om met elkaar in gesprek te gaan

In mijn manier van begeleiden gebruik ik vaak circulaire vragen. Dat zijn vragen die ervoor zorgen dat het team niet in gesprek is met mij maar juist met elkaar.

De start

Ik start na de intake vaak met individuele, duo- of kleinere groepsgesprekken met teamleden. Drie redenen: beeld krijgen wat er speelt, eerste oefening in open zijn als voorloper van openheid in de teamsessies en vertrouwen krijgen in elkaar en in mij als begeleider. Zo’n start is al een interventie op zich.

Hoe lang duurt zoiets?

Ik heb geen toverstokje om alles opeens anders te maken. Gewoontes veranderen is vaak hard werken. Twee stappen vooruit, en één stap terug. Of andersom. Hoe lang teamcoaching duurt hangt helemaal af van de situatie. Hoe langer het al niet botert, hoe meer tijd er nodig is om vertrouwen terug te winnen en communicatie weer op gang te brengen. Weer een reden om in een vroeg stadium te beginnen.

Lukt het altijd?

Nee. Soms zijn er krachten die samenwerking zo in de weg staan dat het belangrijk is die te onderkennen en niet aan teamcoaching te beginnen of het tussentijds te stoppen. Vaak komt zoiets in de intake met de leidinggevende of tijdens de verkennende gesprekken aan de oppervlakte.

Is teamcoaching altijd de oplossing?

Soms moet er eerst iets anders gebeuren. Dan zijn de teamcondities nog niet op orde. Denk aan onduidelijkheid over de benodigde mate van samenwerking of over rollen en verantwoordelijkheden. Dat kan werkrelaties behoorlijk in de weg zitten. Dan kun je coachen ‘tot je een ons weegt’. Andere keren blijkt er voor de kernopdracht helemaal niet zoveel samenwerking nodig te zijn. Daarom zet ik vaak een teamscan in waarmee deze zaken bij de start al aan het licht komen.

Wat mijn klanten zeggen

Marieke van der PlasAlgemeen Directeur KNGU
Lees verder
Na een intensieve en hectische (crisis)periode voor de organisatie wilden wij met het (management)team een pas op de plaats met elkaar: wat hebben we meegemaakt, wat deed dit met ons, hoe kunnen we verder, wat hebben we van elkaar nodig? Murielle dompelde zich onder in het vraagstuk op een prettige, positieve en persoonlijke manier. Hierdoor wist zij een programma op maat te maken waarin ze bijstuurde als dat nodig was. Ter voorbereiding heeft ze mij als directeur enorm uitgedaagd, bevraagd en gesteund waardoor er een goede basis was voor de tweedaagse. Het resultaat was dat we elkaar als team beter begrijpen, aannames en beelden toetsen en ons uitspreken – ook en juist als het moeilijk is. Dat is nog even oefenen, maar de eerste stappen zijn - dankzij Murielle - gezet.
Janneke HakkertSecretaris/directeur Regio Rivierenland
Lees verder
Wanneer de samenwerking beter kan en er meer met elkaar gesproken moet worden, is het tijd om actie te ondernemen. In gesprekken met Murielle en Lauren Algra is goed doorgesproken welke punten aan te pakken, in welke volgorde en met welke reden. Hierin scherp doorvragen om er het maximale uit te halen, heb ik erg gewaardeerd. Deze gesprekken resulteerden in 3 erg waardevolle teamdagen. Het resultaat is een team waarin de sfeer beter is en de afstemming op een meer bewuste en prettigere manier verloopt. Murielle en Lauren vullen elkaar mooi aan en hebben oprechte aandacht voor iedereen! Dit maakt de sfeer goed en de resultaten beter!
TeammanagerWaterschap
Lees verder
Door corona merkte ik dat er niet alleen fysiek, maar ook relationeel afstand tussen de teamleden was ontstaan. Ook waren er verschillen in taak- en rolopvatting, waardoor de samenwerking in het team onder druk kwam te staan. Daarom besloot ik dat het tijd was om teamcoaching in te zetten. In verschillend sessies hebben Murielle en Iris het team begeleid in het meer met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij is gesproken over het teamverleden, ieders gebruiksaanwijzing in het werk en de ongeschreven regels in het team en hoe dit te veranderen. Het resultaat is dat binnen het team beter wordt gecommuniceerd en teamleden meer in verbinding staan met elkaar. En dat zie je terug in de samenwerking. De samenwerking met Murielle en Iris heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Ik ontving constructieve feedback op mijn rol als leidinggevende en steun op lastige momenten.
Gert van BokhorstManager Commercial Excellence Trouw Nutrition
Lees verder
In mijn internationale en multiculturele team hadden we weliswaar een goede sfeer maar geen teamcultuur van elkaar proactief verder helpen. Er waren ook een aantal moeilijke periodes geweest in de onderlinge samenwerking. Het was dus nodig om te investeren in het team. Maar de trein reed, de druk was groot dus er was weinig tijd voor een pas op de plaats. Aan de andere kant had ik net zelf een teamtraject doorlopen en gemerkt hoeveel inzichten mij dat had gegeven. Dus vroeg ik Murielle en Mareska om een teamtraject. Zij deden niet aan ‘u vraagt, wij draaien’ maar maakten een goede analyse van wat er speelde en wat er nodig was. Het resultaat was een zorgvuldige maatwerkaanpak. We zijn als team in een aantal sessies gedurende ongeveer een jaar aan de slag gegaan met het delen van ervaringen uit de moeilijke periodes, het bouwen van vertrouwen in elkaar en het bewust worden van onze onderliggende patronen en werken aan de verbetering hiervan. Het resultaat was dat teamleden veel inzicht kregen in hun individuele en teamgedrag en de voor- en nadelen daarvan. Daarmee hebben ze de basis gelegd om hun samenwerking te verbeteren en inmiddels boekt het team meer gezamenlijke resultaten. Ik heb in dit traject specifiek gewaardeerd dat Murielle en Mareska vanuit mijn initiële plan een grondige aanpak hebben voorgesteld. Niet alleen het maken en delen van de persoonlijke MBTI-profielen maar een teamverandertraject met individuele aandacht dat maakte dat we echt stappen in gedragsverandering hebben gezet. Ik heb het team de vraag voorgelegd of het traject aan te bevelen is aan anderen. Ze hebben hier volmondig JA op geantwoord. En daar ben ik het als opdrachtgever helemaal mee eens.
Vorige
Volgende

Interesse in teamcoaching?

Wat voor team(s) heb jij?

Misschien zit je in je hoofd met één of meerdere van jouw teams. Je vraagt je soms af of je er iets mee moet. Maar je komt er maar steeds niet aan toe of weet niet precies wat je moet doen. Lees dan deze beschrijvingen eens.

Nieuwe teams

Je staat op het punt een nieuw (project)team te vormen. Dit team gaat een flinke uitdaging tegemoet en je weet dat de teamleden elkaar gaan tegenkomen. Er is geen tijd te verliezen en je wilt dus zo snel mogelijk aan de slag. Maar uit eerdere projecten weet je dat dat ook een risico is. Je vraagt je af: Hoe geef ik ze een goeie start waarmee ik ze help om elkaar echt te leren kennen, spelregels af te spreken en onderling vertrouwen op te bouwen voor het werken aan deze pittige klus?

Voortkabbelende teams

Je mensen zijn stuk voor stuk professionals met het hart op de goede plaats. Ze doen hun werk goed. En de teamresultaten zijn niet slecht. Maar er vallen je als leidinggevende steeds vaker dingen op. Zoals weinig initiatief in teamoverleggen. Of lange inhoudelijke discussies die tot niets leiden. Een aantal medewerkers zoekt de samenwerking alleen op als het ècht nodig is. Ze lijken zich soms ieder op hun eigen eiland terug te trekken. En komen niet of juist te veel naar jou toe voor hulp. Je ziet ook dat steeds dezelfde personen aan het woord zijn. Je hebt sterk de indruk dat er veel meer uit dit team te halen is. Maar hoe doe je dat?

Stagnerende teams

Je bent aan het werk en één van je medewerkers belt je dat zijn collega het werk weer niet voor elkaar heeft. En dat ze er flink van baalt. Nu zit jij ermee. Er bekruipt je een moedeloos gevoel: dit is al de zoveelste keer dat er over elkaar in plaats van met elkaar gepraat wordt. Je hebt al vaker aangegeven dat je wil dat je medewerkers zich uitspreken naar elkaar en samen dingen oplossen. Je hebt al teambuilding en trainingen feedback ingezet maar dat heeft niet genoeg opgeleverd. De spanningen in het team lijken steeds groter te worden en de resultaten lijden daaronder. Je vraagt je af of ze gewoon niet willen of dat jij het zelf misschien anders moet aanpakken. Je weet één ding: er moet iets gebeuren.

Gedoe tussen teams

Je hebt twee teams of afdelingen die niet goed samenwerken. Er is wat jou betreft te weinig contact en het contact dat er is, verloopt via de mail. Er leven beelden over en weer en er wordt regelmatig geklaagd over elkaar. Maar de klachten worden niet naar elkaar uitgesproken. Je hebt dit al eens aan de orde gesteld op het team/afdelingsoverleg en mensen individueel aangesproken. Maar tot nu toe nog geen enkele verandering. Dit moet anders. Maar hoe pak je dat aan?

Herkenbaar? Dit zijn beschrijvingen van de soorten teams waarmee ik mijn klanten help. Er zit een oplopende graad van urgentie in om iets te doen. Ik geloof erin dat hoe eerder je actie onderneemt door teams te coachen op hun samenwerking, hoe makkelijker je teams kunt laten excelleren. Wil je eens sparren over jouw team(s)? Neem dan contact op.

Wat voor team(s) heb jij?

Misschien zit je in je hoofd met één of meerdere van jouw teams. Je vraagt je soms af of je er iets mee moet. Maar je komt er maar steeds niet aan toe of weet niet precies wat je moet doen. Lees dan deze beschrijvingen eens.

Nieuwe teams

Je staat op het punt een nieuw (project)team te vormen. Dit team gaat een flinke uitdaging tegemoet en je weet dat de teamleden elkaar gaan tegenkomen. Er is geen tijd te verliezen en je wilt dus zo snel mogelijk aan de slag. Maar uit eerdere projecten weet je dat dat ook een risico is. Je vraagt je af: Hoe geef ik ze een goeie start waarmee ik ze help om elkaar echt te leren kennen, spelregels af te spreken en onderling vertrouwen op te bouwen voor het werken aan deze pittige klus?

Voortkabbelende teams

Je mensen zijn stuk voor stuk professionals met het hart op de goede plaats. Ze doen hun werk goed. En de teamresultaten zijn niet slecht. Maar er vallen je als leidinggevende steeds vaker dingen op. Zoals weinig initiatief in teamoverleggen. Of lange inhoudelijke discussies die tot niets leiden. Een aantal medewerkers zoekt de samenwerking alleen op als het ècht nodig is. Ze lijken zich soms ieder op hun eigen eiland terug te trekken. En komen niet of juist te veel naar jou toe voor hulp. Je ziet ook dat steeds dezelfde personen aan het woord zijn. Je hebt sterk de indruk dat er veel meer uit dit team te halen is. Maar hoe doe je dat?

Stagnerende teams

Je bent aan het werk en één van je medewerkers belt je dat zijn collega het werk weer niet voor elkaar heeft. En dat ze er flink van baalt. Nu zit jij ermee. Er bekruipt je een moedeloos gevoel: dit is al de zoveelste keer dat er over elkaar in plaats van met elkaar gepraat wordt. Je hebt al vaker aangegeven dat je wil dat je medewerkers zich uitspreken naar elkaar en samen dingen oplossen. Je hebt al teambuilding en trainingen feedback ingezet maar dat heeft niet genoeg opgeleverd. De spanningen in het team lijken steeds groter te worden en de resultaten lijden daaronder. Je vraagt je af of ze gewoon niet willen of dat jij het zelf misschien anders moet aanpakken. Je weet één ding: er moet iets gebeuren.

Gedoe tussen teams

Je hebt twee teams of afdelingen die niet goed samenwerken. Er is wat jou betreft te weinig contact en het contact dat er is, verloopt via de mail. Er leven beelden over en weer en er wordt regelmatig geklaagd over elkaar. Maar de klachten worden niet naar elkaar uitgesproken. Je hebt dit al eens aan de orde gesteld op het team/afdelingsoverleg en mensen individueel aangesproken. Maar tot nu toe nog geen enkele verandering. Dit moet anders. Maar hoe pak je dat aan?

Herkenbaar? Dit zijn beschrijvingen van de soorten teams waarmee ik mijn klanten help. Er zit een oplopende graad van urgentie in om iets te doen. Ik geloof erin dat hoe eerder je actie onderneemt door teams te coachen op hun samenwerking, hoe makkelijker je teams kunt laten excelleren. Wil je eens sparren over jouw team(s)? Neem dan contact op.